Kontakt

Adres
● KO/01
Kontakt
Siedziba
Nazwa:
ICT FUTURE Sp. z o.o.
Adres:
budynek triQube (3 piętro)
ul. Januszowicka 5
53-135 Wrocław
Dane rejestrowe
Nazwa:
ICT FUTURE Sp. z o.o.
Adres:
budynek triQube (3 piętro)
ul. Januszowicka 5
53-135 Wrocław
NIP:
8961551455
REGON:
364476887
KRS:
0000618597
Kapitał zakładowy:
30 000,00 zł
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS
● KO/02
Piony

Skontaktuj się bezpośrednio z Network Operation Center, serwisem lub działem handlowym.

Obsługa biznesu:
● KO/03
Mapa

Biuro ICT Future znajduje się w centrum Wrocławia. Zobacz, jak do nas trafić.