Sygnanet

Dzięki opanowaniu technologii szyfrowania przez przeglądarkę powstały zupełnie nowe możliwości stosowania szyfrowania i udostępniania dokumentów, eliminujące udział serwera pośredniczącego w szyfrowaniu danych i sprowadzające jego rolę tylko do przechowywania i udostępniania ich w postaci zaszyfrowanej.

Jest to podstawowa przewaga serwisu sygnanet.pl nad rozwiązaniami konkurencyjnymi, zapewniająca firmom użytkującym serwis bezpieczeństwo treści zgłoszeń sygnalistów metodami technologicznymi (bez udziału ludzi) a nie organizacyjnymi.

Sygnanet to szyfrowany, anonimowy, bezpieczny i prosty w obsłudze system przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów. Ta nowoczesna, cyfrowa platforma whistleblowingowa, spełnia wszystkie wymagania dyrektywy o ochronie sygnalistów, RODO oraz AML (Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

Odbiorca zgłoszenia może zwrotnie wysłać wiadomość do sygnalisty bez naruszenia jego anonimowości. Naszym priorytetem jest ochrona prywatności sygnalistów i bezpieczeństwo pracodawców, dlatego zapewniamy pełną poufność treści przekazywanych zgłoszeń.

 

Jak chronimy tożsamość zgłaszających?

  • używamy serwer proxy anonimizujący kontakty z serwisem SYGNANET (nie tworzy logów kontaktów czyli nie rejestruje danych o transmisji do niego i anonimizuje przekazane dane czyli usuwa dane identyfikujące nadawcę),
  • serwer SYGNANET nie rejestruje danych o odbieranych oraz wysyłanych transmisjach i podmienia IP na inny,
  • nie pobieramy żadnych danych od sygnalisty,
  • zgłoszenie sygnalisty jest przekazywane na serwer i dopiero tam tworzona jest wiadomość wysyłana do firmy,
  • treść zgłoszenia wraz z załącznikami jest szyfrowana i w takiej formie wysyłana do odbiorcy,
  • zgłoszeń (oraz archiwizowana na koncie firmowym),
  • wiadomość od firmy jest wysyłana na serwer, a nie bezpośrednio do sygnalisty, dlatego możliwa jest dalsza komunikacja pomiędzy stronami bez ujawniania tożsamości sygnalisty,
  • wszystkie dane na serwerze są szyfrowane i nie można ich odszyfrować bez klucza zabezpieczonego hasłem, a klucz posiada tylko odbiorca zgłoszeń – my nie mamy do tych danych dostępu.

ICT FUTURE SP. Z O.O.

Siedziba firmy:
ul. Wrocławska 29
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8961551455

Biuro:
Centrum Biznesowe Focus Plaza
ul. Kościuszki 29
50-011 Wrocław
biuro@ictfuture.pl
tel. 71 721 53 00, +48 665 77 40 40

 

Zasady dotyczące plików cookie.

NOC- ICT (Network Operation Center – ICT):
noc-ict@ictfuture.pl
tel. +48 665 67 40 40

Dział handlowy:
handlowy@ictfuture.pl

IT Corner

facebook