Bezpieczeństwo IT

Bezpieczeństwo powinno być ciągłym procesem w organizacji klienta. Na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa należy monitorować, analizować i podejmować kroki zaradcze w przypadkach wystąpienia zdarzeń, mających cechy zagrożeń teleinformatycznych. Wiemy, że najważniejsze to sprawnie działający biznes klienta. Oferujemy rozwiązania zwiększające odporność na coraz częściej pojawiające się zagrożenia w przestrzeni IT oraz OT.

 

Urządzenia, oprogramowanie

Dzięki wiedzy naszych specjalistów, wdrażamy w sieciach klientów rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ich zasobów informatycznych. Mają one na celu zwiększenie poziomu ochrony, kontrolę procesów zachodzących w infrastrukturze IT i OT klienta oraz realizację nowych potrzeb pojawiających się w organizacji. W ramach realizacji projektów proponujemy:

  • switche, routery, UTMy, firewalle, macierze dyskowe, systemy backupu,
  • oprogramowanie antywirusowe,
  • rozwiązania antymalware, DLP,
  • oprogramowania zapewniające zintegrowane zarządzanie i bezpieczeństwo IT poprzez kontrolę sieci, plików, systemów i oraz kontrolę użytkowników,

 

Audyty

Efektywne zapewnienie bezpiecznego systemu informatycznego to przede wszystkim wykonywanie systematycznych oraz specjalistycznych badań w celu doskonalenia poszczególnych struktur środowiska IT. W ramach umowy wykonujemy:

  • audyt organizacyjny – weryfikacja zgodności działania firmy z normami ISO/IEC 27001 oraz najlepszymi praktykami bezpieczeństwa,
  • audyt techniczny – przeprowadzanie testów bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej wraz z hostami (serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe, Wi-Fi) widzianych od strony sieciwewnętrznej i zewnętrznej – internet, jak również serwisów WWW i ich podatności,
  • audyt RODO – sprawdzenie i wdrożenie dokumentacji pod kątem wymagań ochrony danych osobowych.

ICT FUTURE SP. Z O.O.

Siedziba firmy:
ul. Wrocławska 29
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8961551455

Biuro:
triQube – Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Januszowicka 5
53-135 Wrocław
biuro@ictfuture.pl
tel. 71 721 53 00, +48 665 77 40 40

 

Zasady dotyczące plików cookie.

NOC- ICT (Network Operation Center – ICT):
noc-ict@ictfuture.pl
tel. +48 665 67 40 40

Dział handlowy:
handlowy@ictfuture.pl

facebook