ICT SmartSOC

 

Czym jest Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego – SOC?

 

ICT SmartSOC, to centrum dowodzenia z zespołem specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji odpowiedzialnych za ochronę organizacji przed cyberatakami. Monitorujemy bezpieczeństwo i badamy zdarzenia w trybie 24/7/365 według ustalonych scenariuszy, kategoryzujemy i określamy priorytety incydentów.

Skupiamy się na:
Ochronie, czyli monitorowaniu urządzeń organizacji pod kątem oznak incydentów bezpieczeństwa. Ochrona baz danych, komputerów stacjonarnych czy serwerów jest głównym obowiązkiem ICT SmarSOC. W przypadku wykrycia incydentu, Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego podejmuje niezbędne środki w celu usunięcia ryzyka, złagodzenia szkód i ochrony systemu przed podobnymi incydentami w przyszłości.
Wykrywaniu, czyli analizie całego ekosystemu bezpieczeństwa organizacji, w celu identyfikacji wszelkich incydentów, które mogą zagrodzić jej sieci. W przypadku wykrycia zagrożeń, podejmujemy działania niwelujące, które umożliwiają wykorzystanie luk w zabezpieczeniach.
Prewencji, czyli wzmocnieniem taktyk zapobiegania incydentom, zanim zostaną wykryte luki w zabezpieczeniach. Proces ten opiera się na stałej analizie zagrożeń, badaniach, rozwoju i aktualizacji systemów, a także przeprowadzaniu szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

ICT SmartSOC w Twojej organizacji to:

• zmniejszenie ryzyk wynikających z utraty danych, a co za tym idzie niwelowanie ryzyk ponoszenia kosztów z tym związanych,
• monitoring 24/7,
• skuteczne wykrywanie incydentów,
• krótki czas reakcji,
• przejrzysta kontrola nad operacjami bezpieczeństwa,
• zwiększony poziom zaufania Twoich Klientów i partnerów biznesowych.

 

Więcej informacji:
e-mail: handlowy@ictfuture.pl , Tel: 71 721 53 00, +48 665 77 40 40

Materiały:
Czym jest ICT SmartSOC

ICT FUTURE SP. Z O.O.

Siedziba firmy:
ul. Wrocławska 29
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8961551455

Biuro:
triQube – Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Januszowicka 5
53-135 Wrocław
biuro@ictfuture.pl
tel. 71 721 53 00, +48 665 77 40 40

 

Zasady dotyczące plików cookie.

NOC- ICT (Network Operation Center – ICT):
noc-ict@ictfuture.pl
tel. +48 665 67 40 40

Dział handlowy:
handlowy@ictfuture.pl

facebook